Een talent

In de oudheid, zo’n 2000 jaar geleden werd het woord talent gebruikt om een bepaald gewicht aan zilver of goud te omschrijven; een grote som geld, een kapitaal. Een talent verdienen was niet eenvoudig, hier moest een arbeider lang voor werken, gemiddeld zo’n 14 jaar. Vandaag de dag is de betekenis van talent niet meer een bepaald gewicht in zilver of goud, maar een begaafdheid of een natuurlijke aanleg. Mensen hoeven niet meer hard te werken om een talent te krijgen, immers iedereen wordt met een talent geboren in welke vorm dan ook.

Het talent waarmee je geboren wordt sec is echter van weinig waarde. Een talent waarmee je niks doet komt niet tot uiting, is niet voor anderen zichtbaar en heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde.  Je talent is pas van waarde als je er ook iets mee doet. Je moet dan je talent in actie zetten door passend gedrag te vertonen en vaardigheden aan te leren. Hier gaat behoorlijk veel tijd en moeite inzitten. Zoveel verschilt dat dus niet van het verkrijgen van een talent 2000 jaar geleden; beiden vereisen arbeid.Dat voor het krijgen van een talent (in actie) arbeid vereist is, is dus niet anders dan 2000 jaar geleden. Echter, talent heeft in onze huidige definitie weinig van doen met kapitaal. Maar is dat wel zo?

We leven in een dynamische tijd met veel en snelle veranderingen. Organisaties moeten daarom flexibel zijn om op alle veranderingen snel in te kunnen spelen. We zijn daardoor een verschuiving ontstaan van langdurige arbeidsrelaties naar kortere, flexibele arbeidsrelaties. De productiviteit, flexibiliteit en innovatiekracht van de medewerkers bepaalt in hoeverre een organisatie doelmatig en alert kan reageren op deze continue veranderingen (prof. Dr. Lidewey van der Sluis, 2012).  Uit onderzoek is gebleken dat mensen die vanuit hun talent en dus vanuit hun kracht werken gelukkiger zijn, minder stress ervaren en productiever zijn dan mensen die dit niet doen. Medewerkers die gelukkiger zijn, minder stress ervaren en productiever leveren meer rendement en leiden dus tot een efficiëntere en meer winstgevende organisatie. Iets dat zeker in de huidige economische situatie hoog in het vaandel staat. Medewerkers maken dus het verschil met hen kan het rendement behaald worden (prof. Dr. Lidewey van der Sluis, 2012). Het is daarom van groot belang dat organisaties er naar streven om hun medewerkers zoveel mogelijk in hun kracht en vanuit hun talent te laten werken. Zij vormen immers de bouwstenen van de organisatie. Medewerkers die vanuit hun talent werken zijn dus van grote waarde voor de organisatie. Eigenlijk verschilt ook dit principe niet met de definitie van talent die 2000 jaar geleden werd gehanteerd. Het betreft namelijk nog steeds een groot kapitaal. Nu alleen niet uitgedrukt in een gewicht aan zilver of goud maar in menselijk kapitaal, hetgeen medewerkers bijdragen aan het succes van de organisatie. Wij geloven dat iedereen beschikt over talent en willen graag mensen en organisaties laten groeien vanuit dat talent.

 

Share