Vergaderen is een feest!

Over het algemeen zien veel mensen niet uit naar vergaderingen en werkoverleg. Ze duren vaak lang en geven niet altijd energie. Er zijn veel creatieve vormen die het vergaderen veel effectiever kunnen maken en die wél inspireren. Daardoor wordt vergaderen weer leuk en krijgt u er weer zin in. Je ervaart het niet meer als een belasting.

Doel

Het begeleiden van korte inspirerende werkvormen tijdens een vergadering en werkoverleg.

Inhoud

De bespreking van veel agendapunten verloopt doorgaans via drie fases: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming (BOB). In elke fase kan de voorzitter een werkvorm inzetten voor een productief overleg. We staan kort stil bij het werken met creatieve vergadervormen en bij de spelregels van creatieve communicatie. Daarna oefenen we met de volgende werkvormen:
• PMI, AMK, Lateraal denken

• de Denkpetten

• de Koningsoefening

• methoden van werken met verschil van inzicht

• snel onderzoeken van verschillende perspectieven

• gezamenlijk creëren van visie en missie in kort tijdsbestek

• het betrekken van grote groepen in meningsvorming (zoals d.m.v. Wereld cafe, Lagerhuis en Dominicaner monniken)

Resultaat

Een toename van energie, creativiteit en effectiviteit in vergaderingen en werkoverleg en daarnaast gedragen besluiten.

Duur

1 dagdeel

 

  Direct aanmelden

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Gewenste datum (verplicht)

  Opmerking

  Alle creatieve workshops

  Share