Geen probleem!

Van nature zijn we vaak geneigd om ons te verzetten tegen problemen die we tegenkomen op het werk. Wat zou er gebeuren als je kan meebewegen met problemen waar je tegenaan loopt? Dit is een contra-intuïtieve opdracht die veel oefening vraagt. Een nieuwe creatieve spanning kan ontstaan, hoe ga je hiermee om?

Daar gaan we in deze training mee aan de slag in de praktijk. Denken in mogelijkheden is een vaardigheid waar je gedurende je hele carrière baat bij hebt.

Lees hier meer over Geen probleem!

Share